Minder auto's in de stad, een betere luchtkwaliteit, gezondere mensen: allemaal redenen om het fietsen te stimuleren. 
Maar hoe doe je dat? Gelukkig hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Door het volgen van deze Masterclass krijg je middels theoretische modellen en praktijkvoorbeelden meer grip en invloed op fietstimulering door gedragsbeïnvloeding.

Gedragsbeïnvloeding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het aandeel fiets in de modal split en dus aan doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en economie.

Maar hoe doe je dat, gedragsbeïnvloeding gericht op fietsstimulering? Hoe pak je fietsstimulering gestructureerd aan? Zijn er verschillende doelen en doelgroepen te onderscheiden en waar richt je je dan op? En welke maatregelen passen hier het beste bij? ls de (potentiele) fietser eigenlijk wel in zijn keuzegedrag te sturen?  Een diversiteit aan vragen waar u tijdens de Masterclass ‘Fiets en gedrag, fietsstimulering door gedragsbeïnvloeding’ antwoorden op krijgt.

De Masterclass is ontwikkeld door Topopleiding Mobiliteit van Hogeschool Windesheim en Acquire Publishing.

U ontvangt een bewijs van deelname van Hogeschool Windesheim.

OP DIT MOMENT WORDT DE MASTERCLASS NIET AANGEBODEN