Amsterdam

Planetarium Amsterdam

27 juni

2017

Tijd

09.30 - 16.30

12 plaatsen

Actueel thema

Dankzij de masterclass werd mij nog eens duidelijk dat je je goed moet voorbereiden en zorgen dat je heel scherp hebt wat je wilt bereiken, wie je doelgroep is en hoe je hen benadert.”

 

Je staat als fietsprofessional voor een nieuwe uitdaging, maar je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Via theoretische modellen en praktijkvoorbeelden krijg je door deze masterclass meer grip en invloed op fietstimulering door gedragsbeïnvloeding .

Gedragsbeïnvloeding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het aandeel fiets in de modal split en dus aan doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en economie.

Maar hoe doe je dat, gedragsbeïnvloeding gericht op fietsstimulering? Hoe pak je fietsstimulering gestructureerd aan? Zijn er verschillende doelen en doelgroepen te onderscheiden en waar richt je je dan op? En welke maatregelen passen hier het beste bij? ls de (potentiele) fietser eigenlijk wel in zijn keuzegedrag te sturen?  Een diversiteit aan vragen waar u tijdens de Masterclass ‘Fiets en gedrag, fietsstimulering door gedragsbeïnvloeding’ antwoorden op krijgt.

De Masterclass is ontwikkeld door Topopleiding Mobiliteit van Hogeschool Windesheim en Acquire Publishing.

U ontvangt een bewijs van deelname van Hogeschool Windesheim.

Actueel thema